favicon.ico

Våra molnbaserade realtidstjänster tillför nya möjligheter till både äldre och nya affärssystem.

Affärssystem moderniseras, livslängden förlängs och gjorda IT-investeringar skyddas.

Uppföljning visualiseras i grafiska rapporter.

Våra tjänster

Det totala ordervärdet hanterat genom våra tjänster uppgår till ca 4 miljarder kronor årligen.

Komplett analys av inköp, leveranser och leverantörer. Exempel I-Deal Template I-Deal Template I-Deal Template

Kort pay-off, 3 - 6 månader. Vi skickar gärna en mall som Ni anpassar till Er investeringskalkyl.
Exempel I-Deal Template

Inköp

(Quote - Inköpare)
(Quote - Supply Manager)
(Mervärden - Inköp)
Bevakar, uppdaterar och integrerar inköpsarbetet mot leverantörer

Inköpsarbetet görs i befintligt affärssystem enligt existerande rutiner.

Tjänsten administrerar registrerade beställningar och hanterar dialogen med leverantörer. Tjänsten skapar automatiska påminnelser / larm samt ett omfattande underlag för leverantörsbedömning.

Leverantörers bekräftelse anpassas till inköpare / affärssystem och ersätter manuellt rutinarbete.

Planering

(Quote - Logistik)
(Quote - Enhetschef)
(Mervärden - Inköp)
Planerar aktiviteter och operationer med uppföljning och övervakning

Tjänsten hanterar planeringen av aktiviteter och dess förutsättningar i realtid. Både grov- och detaljplanering hanteras.

Tjänsten hanterar också flera anläggningar, legotillverkning och externa leverantörstjänster.

Presentation sker med rapporter och grafik som är anpassade till olika personalkategorier.

Material & Resurs

Hanterar planering / simulering / uppföljning av material- och resursbehov

Tjänsten analyserar kontinuerligt behov och förändringar i realtid. Händelser och avvikelser aviseras via påminnelser och larm.

Externa leverantörer kan integreras. Tjänsten hanterar också kopplade aktiviteter mellan anläggningar.

Material- och resursstatus presenteras med grafik, tabeller och i rapporter.

Order

Hanterar kundorder, bekräftelser samt inköps- och produktionsförslag

Tjänsten hanterar mottagande av kundorder och konverterar dessa till lämpligt format för affärssystemet.

Bekräftelser arrangeras och skickas utifrån repektive kunds krav och möjligheter.

Mottagna ordrar skapar underlag för leverantörsbeställningar och produktionsplaner.


Kontakta oss för mer information

VFM International AB
Scheelev. 17, 223 70 Lund, Sweden
    +46 46 286 4050
      info@vfm.net